Meerderheid gemeenteraad achter renovatie oude stadhuis

Onder de gemeenteraadsleden is een overgrote meerderheid ervoor om het markante oude stadhuis niet te slopen, maar in gebruik te nemen als Huis van de Stad. Dat bleek tijdens de drie uur durende vergadering dinsdagavond over de plannen met het oude stadhuis. Zij steunen daarmee het voorstel van het college. Wel met de aantekening, dat het niet mag leiden tot meerkosten voor de burger. Er moet niet alleen een gedegen risico-analyse komen, ook moet tijdens het proces de gemeenteraad worden geïnformeerd over het financiële verloop. Beide voorwaarden nam het college over.

In de vijftien jaar dat het leeg staat had de Rijswijkse politiek niet de moed een besluit te nemen. Eindeloos werden scenario’s onderzocht en als niet haalbaar van tafel geschoven. Geen enkele project-ontwikkelaar zag er brood in. Dit huidige college kwam me het voorstel van het Huis van de Stad. Een stadhuis maar met een plus.

Behalve de ambtelijke organisatie komen hier ook Trias, de bibliotheek, Welzijn Rijswijk en het sociaal wijkteam Oost. De directies van de eerste drie organisaties hadden vorige week al in de media aangegeven grote voordelen te zien in het werken op één locaties. Samenwerken leidt tot een beter product voor de burger. Het wordt dan een echt Huis van de Stad, met nog horeca om even koffie te drinken, wat te eten en vooral elkaar te ontmoeten.

Financieel niet onbelangrijk is dat de huidige locatie van Trias aan vervanging toe is, wat ook veel kost. De bibliotheek zit nu in een erg duur huurpand. Kortom met renovatie van het oude stadhuis tot Huis van de worden verschillende vliegen in één klap geslagen.

In het huidige ontwerp wordt het souterain omgevormd tot een volwaardige verdieping. In eerste instantie wordt eerst het gebouw, de gevel, het souterain en begane grond aangepakt. Medio 2019 kan Trias dan al verhuizen, gevolgd door de anderen. De ambtelijke diensten komen later, omdat de huidige huurtermijn van het gebouw in de Bogaard nog loopt. Op 9 mei komt het voorstel in de gemeenteraadsvergadering, dan worden besluiten genomen.