Meer mensen laten meedoen in Rijswijk

Constantijn Dolmans van D’66 is trots op wat is gebeurd in 2017, maar er moet nog veel gebeuren, zoals een goed plan voor het Huis van de Stad. Het gaat hem ook over de manier waarop we met elkaar omgaan, samen leven, wonen en werken. Niet van alles op internet naar elkaar zeggen. Dolmans wil graag dat meer inwoners meedoen.