Meer (jonge)bezoekers en leden bij de Bibliotheek

De vijf vestigingen van de Bibliotheek aan de Vliet kregen in 2016 meer bezoekers dan in 2015. Ruim 417.000 tegenover 406.000. Zeker de jeugd weet de bibliotheek te vinden De vestigingen worden steeds meer een ontmoetings-, studie en werkplek. Het aantal leden groeide met ruim 400 naar 24.652. Alle leden kregen in 2016 een nieuwe lenerspas. Hiermee is het mogelijk om in bijna elke bibliotheek in Nederland te lenen met dezelfde pas.

De leden van de bibliotheek hebben de e-books ontdekt. Het aantal uitleningen steeg met ruim 100% naar 20.210 e-books. Het Filmhuis Rijswijk kent een vaste groep enthousiaste bezoekers die elke dinsdagmiddag de films bezoeken. Ook de maandelijkse films op zaterdag met een lunchlezing vooraf vallen in de smaak

In april werden Taalhuizen geopend. De Taalhuizen richten zich op Nederlanders die niet of nauwelijks kunnen lezen en op niet-Nederlanders die de taal willen leren. Samen met haar partners zet de bibliotheek een stap in de goede richting in de bestrijding van laaggeletterdheid.

De dienstverlening aan het onderwijs was in 2016 intensief en heel gevarieerd. De bibliotheek ontving peuters met hun ouders. Er kwamen schrijvers op bezoek in de bibliotheek. 87 groepen leenden met de klas in de bibliotheken. En 159 groepen hebben een groepspas om boeken te lenen voor de groep. Verder ontving de bibliotheek ouders in de bibliotheek of ging naar ouderbijeenkomsten toe op scholen.