Meer cameratoezicht in Rijswijk ter preventie van overlast

De afgelopen jaren heeft de Rijswijkse gemeenteraad op verschillende momenten gesproken over de wens tot inzet van cameratoezicht in de aanpak van openbare orde overlast en afvaldumpingen.

investeren in camera’s
Het College heeft naar aanleiding van deze breed gedragen en aanhoudende behoefte in het Coalitieakkoord 2022-2025 opgenomen dat er de komende jaren extra wordt geïnvesteerd op veiligheid met de inzet van flexibel cameratoezicht. Om dit te realiseren is besloten tot de aanschaf van twee Mobiele Camera Units. Op verzoek van het College heeft de politie, vanwege hun brede ervaring, de aanschaf van de mobiele camera’s in gang gezet.

Gericht op aanpak probleem
enadrukt wordt dat de camera’s alleen ingezet worden als andere, lichtere middelen, in de aanpak van de overlast niet toereikend zijn. Het instrument staat dus niet op zichzelf en wordt onderdeel van een probleemgerichte aanpak.

Illegale afvaldumping
Aan een besluit tot inzet zal een objectieve veiligheidsscan van de politie vooraf gaan. Het cameratoezicht zal in 2023 in eerste instantie worden ingezet op de aanpak van openbare orde op de overlastlocaties. Onderzocht wordt om de camera’s in te zetten op bijvoorbeeld afvaldumpingen. Dit is een lastig vraagstuk omdat de gemeente hier primair voor verantwoordelijk is en de politie hier moeilijk tot geen regie op kan voeren.

Politiek reageert op berichtgeving over camera’s
Vanuit de politiek wordt verheugd gereageerd door Ger Kruger, fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk: “deze maand heeft BvR een motie ingebracht om snel over te gaan tot aankoop van deze camera’s. Diverse locaties in Rijswijk ondervinden overlast van vooral hangjongeren die lurken aan gaspatronen, vervuiling veroorzaken en een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. De mobiele camera’s gaan bijdragen aan een stukje veiliger Rijswijk”.

Ook Maarten van’t Eind van GroenLinks reageerde op de vraag van onze redactie hoe zijn kijken naar de inzet van camera’s. “Wij zijn niet principieel tegen cameratoezicht. We vinden wel dat het altijd een laatste redmiddel moet zijn en dat we het pas moeten inzetten als alles geprobeerd is. Daarbij moeten we wel de privacywetgeving in acht nemen.”

Coen Sleddering van VVD Rijswijk: “Eindelijk! Wij hebben er als VVD lang op gewacht. We zijn hier heel blij mee. Het staat ook al jaren in ons verkiezingsprogramma dat we mobiele camera’s op hotspots moeten gebruiken. De afvaldump is ook nu de aanleiding.”