Meer bevoegdheid burgemeester bij burenconflict en criminaliteit

Als alles heeft gefaald bij het oplossen van een burenruzie kan de burgemeester ingrijpen met een dwangsom of zelfs een tijdelijke huisuitzetting. Ook kan hij gebouwen sluiten waar criminele activiteiten plaatsvinden. Dat is de aanpassing van de APV die het Rijswijkse College voorstelt aan de gemeenteraad. In de raadsvergadering van oktober wordt hierover beslist.

De extra bevoegdheden om burenconflicten aan te pakken worden alleen in het uiterste geval worden ingezet, als er geen andere geschikte manier is om de overlast aan te pakken. Burgemeester Michel Bezuijen licht toe: “Het is echt een laatste middel. Om maar meteen de verwachtingen te temperen: ik kan straks niet zomaar ingrijpen bij elk burenconflict. Wel kan ik optreden als andere manieren hebben gefaald, zoals het arrangeren van gesprekken tussen de ruziënde partijen, bemiddeling door de wijkagent of mediation. En bij huurwoningen wordt eerst de woningcorporatie ingeschakeld. Uiteindelijk staan mij dan middelen ter beschikking als een dwangsom, een bezoekverbod of zelfs tijdelijke uithuisplaatsing. Maar nogmaals; alleen in uiterste gevallen.”

In het voorstel aan de raad staat ook het verzoek dat om de bestrijding van zogenoemde ondermijnende criminele activiteiten gaat. Het geeft de burgemeester de bevoegdheid om gebouwen als winkels, bedrijfs- en verenigingsgebouwen te sluiten als daar criminele activiteiten plaatsvinden. “Als burgemeester heb ik die bevoegdheid nu nog niet. In Rijswijk is geen plaats voor ondermijnende criminele activiteiten. Die pakken we dan ook hard aan. De mogelijkheid om een gebouw af te sluiten voor het publiek als er strafbare feiten worden gepleegd, zet onze aanpak kracht bij”, aldus burgemeester Bezuijen.