Doe mee en Swing Mee op het Strandwalfestival

Op vrijdag 7 september om 18.30 uur is het optreden van ‘Rijswijk Swingt Mee’ bij het Strandwalfestival. 100 enthousiaste zangers en zangeressen zingen onder leiding van Gregor Bak bij de Naald in het Rijswijkse bos. De repetities zijn dinsdag 21 augustus, dinsdag 28 augustus en dinsdag 4 september. Geef je voor 9 juli op bij: aanmelden@strandwalfestival.nl o.v.v. Rijswijk swingt Mee! vermeld ook je telefoonnummer en volledige naam! Deelname is op basis van volgorde van inschrijving. Deelname is op basis van volgorde van inschrijving.

Repetities zijn in de Bonifatiuskerk
Je kan allen meedoen aan de uitvoering is als alle geplande repetities worden bijgewoond. De repetities zijn in de Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg 69. Inloop vanaf 19.00 uur. Start repetitie om 19.30 uur tot 21.30 uur. Tijdens de repetitie wordt er gezorgd voor een kopje koffie en thee tijdens de inloop en de pauze. Van iedere deelnemer wordt een klein bedrag van 10 euro gevraagd om de repetities en het optreden mogelijk te maken. Dit bedrag moet bij de eerste repetitie worden betaald.