Massale overstap naar glasvezel in Rijswijk nog ver weg

Rijswijkse woningen die van een glasvezelaansluiting voorzien zijn, zijn nog steeds behoorlijk schaars. Uit de meest recente gegevens van onderzoeksbureau Stratix blijkt dat slechts 7 procent van de huishoudens in de stad over zo’n moderne verbinding beschikt. Zoals de online BreedbandAtlas laat zien, zijn de meeste Rijswijkers voor de afname van internet en tv vooral aangewezen op de coaxkabel. Daarnaast is ADSL nog steeds een populair alternatief.

Geen unieke situatie voor Rijswijk
Met dit lage percentage aan glasvezelaansluitingen staat Rijswijk overigens niet alleen. Veel van de stedelijke gebieden in de Randstad wachten nog steeds op een massale verglazing voor particulieren. De afgelopen jaren hebben de glasvezelaanbieders zich eigenlijk vooral op plattelandsgebieden in het noorden en oosten van ons land gericht. De reden daarvoor was dat daar een veel hogere noodzaak voor snel internet was. Tal van de landelijk gelegen woningen en boerderijen hadden er niet eens een aansluiting op het kabelnetwerk. Daarnaast waren ze te ver van een wijkcentrale verwijderd om van een snelle ADSL-verbinding via een telefoonlijn te kunnen profiteren.

Praktische overwegingen
De keuze om in eerste instantie plattelandsgemeenten van glasvezel te voorzien was voor veel aanbieders ook gewoon praktisch. Het betreft meestal kleinschalige projecten, zodat het investeringsrisico beperkt is. Dat risico werd nog eens verder ingedamd door vooraf duidelijke quota vast te stellen. Pas wanneer een bepaald percentage van de bevolking schriftelijk te kennen had gegeven ook echt een glasvezelaansluiting af te willen nemen, werd de aanleg ervan ook echt opgestart. Bijkomend voordeel van de aanleg van glasvezel in buitengebieden is natuurlijk dat er letterlijk meer ruimte beschikbaar voor is dan wanneer die klus in verstedelijkte omgevingen plaats moet vinden. Dat overschot aan ruimte zorgt er mede voor dat de impact op de plaatselijke infrastructuur tijdens het aanlegproces beperkt blijft.

Minder animo onder stedelingen
De behoeftevraag naar glasvezel, die de afgelopen jaren zorgde voor de sterke verglazing van grote delen van onder meer Drenthe, Overijssel en Flevoland, is er in de Randstad een stuk minder. Dit komt vooral omdat mensen die in stedelijke gebieden wonen al over tamelijk snel internet via coaxkabels en ADSL-verbindingen kunnen beschikken. Mede om die reden verwachten experts dat het nog wel tot 2030 kan duren voordat bewoners van steden zoals Rijswijk massaal naar glasvezel zijn overgestapt. Daarbij is de kans groot dat glasvezel in eerste instantie met name in nieuwbouwwoningen, zoals die in het voormalige Ministerie van VWS, zullen worden gerealiseerd.

KPN en T-Mobile toch al bezig met voorbereidingen
Buurgemeente Den Haag blijkt met de voorbereidingen voor het aanbieden van glasvezel aan particulieren overigens al een flinke voorsprong op Rijswijk te hebben. Zowel KPN als T-Mobile zijn er inmiddels druk bezig om de hoofdaders van het glasvezelnetwerk te realiseren, zodat op termijn een gemakkelijkere vertakking naar individuele huishoudens kan volgen. Vooralsnog maken zowel in Den Haag als in Rijswijk vooral bedrijven gebruik van de plaatselijk aanwezige glasvezelvoorzieningen.