Manschap A diploma voor brandweerman Donnie Imthorn

Donnie Imthorn heeft vandaag uit handen van zijn ploechef (C ploeg Brandweer kazerne Rijswijk) Marcel Stolze zijn diploma Manschap A ontvangen. De leergang Manschap A vormt de basis voor het uitoefenen van het vak brandweerman of –vrouw. De leergang bestaat uit de onderdelen: brandbestrijding, technische hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Na het behalen van het diploma Manschap A is hij/zij bevoegd manschap en mag uitrukken en deelnemen aan inzetten.