Levensgevaarlijke fietspad Hoornbrug wordt aangepakt

“Ze gaan eindelijk het gevaarlijke punt op de Hoornbrug/Haagweg veiliger maken”, zegt Marc Weterings van Rijswijks Belang. “Regelmatig worden hier fietsers geschept door automobilisten die bij het afslaan de fietsers niet opmerken”. Tijdelijk zette de gemeente hier extra waarschuwingsborden. In april wordt het fietspad verlegd.

Naar aanleiding van de vele ongelukken met door auto’s aangereden fietsen, stelde Marc Weterings in februari 2017 vragen aan het college. Probleem is de onoverzichtelijkheid van de situatie ter plaatse voor fietsers en automobilisten.

Door de inrichting en ligging van het fietspad rijden fietsers nu met een behoorlijke snelheid de Hoornbrug af. Automobilisten die rechtsaf willen, hebben op hun beurt weinig opstelruimte en weinig zicht op het kruisend fietsverkeer. Dit heeft tot (bijna) ongelukken geleid, aldus het college in een antwoord aan Marc Weterings. Enkele maanden geleden zijn er al extra waarschuwingsborden geplaatst. De gemeente heeft ook een verkeersonderzoek laten uitvoeren om de situatie te verbeteren.

Er is nu een oplossing gevonden. De gemeente gaat het fietspad op deze plek iets verleggen/uitbuigen richting Hoornbruglaan. De fietsers minderen door de bocht die zo ontstaat hun snelheid. Automobilisten die rechtsaf willen, krijgen meer opstelruimte en een beter zicht op naderende fietsers. Met deze oplossing verbetert de verkeersveiligheid, wordt de doorstroming niet aangetast en blijft Leeuwendaal goed bereikbaar. Ook past de gemeente het verkeerseiland aan door deze te verhogen, zodat afbuigend en invoegend verkeer van- en naar de Haagweg meer ‘gestuurd’ wordt. De eerder geplaatste stopborden blijven staan