Diner voor twee voor beste idee van Rijswijk

De nieuwe Rijswijkse politieke Partij LP heeft een prijsvraag in het leven geroepen voor het beste idee van Rijswijk. Op 10 maart om vier uur wordt in Grieks Restaurant Olympia ‘Het beste idee van Rijswijk’ bekend gemaakt. Het beste idee ontvangt de bokaal voor ‘Het beste idee van Rijswijk’ en een winnaar een diner voor twee bij restaurant Olympia in de Willemstraat. De LP zal zich vervolgens hard maken om ‘Het beste idee’ te realiseren. Maar ook andere goede inzendingen zullen door de LP Rijswijk worden opgepakt en worden voorgelegd aan de gemeente.

Op de site www.hetbesteideevanrijswijk.nl kunnen Rijswijkers hun meest creatieve ideeën, concrete voorstellen of vooruitstrevende plannen ter verbetering van Rijswijk indienen.