Leerlingen Steenvoordeschool na brand naar tijdelijke lokatie

De gemeente Rijswijk heeft naar aanleiding van de brand in de Steenvoordeschool in de afgelopen dagen gesprekken gevoerd over waar de kinderen na de vakantie heen moeten.

Leerlingen Steenvoordeschool
Over hoe het over drie weken met de leerlingen van de Steenvoordeschool gaat, wanneer de zomervakantie is afgelopen, zijn gesprekken gevoerd tussen de gemeente en de school. Uit dit overleg is de volgende tijdelijke oplossing voor de vier groepen van de bovenbouw van de Steenvoordeschool naar voren gekomen:
Twee groepen kunnen voor een korte periode worden gehuisvest in de Steenvoordeschool aan de Doctor Poelslaan 2-4.

Andere groepen naar Petrusschool
De twee andere groepen worden gehuisvest in de Petrusschool vallend onder het bestuur van de Laurentiusstichting aan de Johan Brouwerstraat 2. Het gaat hier om een tijdelijke oplossing tot aan de herfstvakantie. Op beide schoollocaties is ook een BSO van Up gevestigd. Zo blijven kinderopvang en school dicht bij elkaar.

Iedereen is blij met oplossing
Alle betrokken partijen zijn blij dat er een passende oplossing is gekomen mede dankzij het beschikbaar stellen van lokalen door de Petrusschool. Hierdoor kunnen de kinderen op 2 september gewoon weer naar school. Voor een meer duurzame oplossing na de herfstvakantie is de gemeente in gesprek met de school en de BSO.

Kinderdagverblijf hoeft niet te verhuizen
Afgelopen weekend is men hard bezig geweest om de ruimtes van het kinderdagverblijf van Up schoon te maken. De kinderen van het kinderdagverblijf hoeven niet te verhuizen en kunnen op hun vertrouwde locatie blijven aan de P. van Vlietlaan 8.

BSO
De kinderen van de buitenschoolse opvang waren al tot het eind van de zomervakantie bij de Up BSO aan de Wiardi Beckmanlaan 5 in Rijswijk. Ook na de zomervakantie blijven de kinderen hier tijdelijk gehuisvest.