Leegstaande panden in winkelcentrum maken plaats voor woningen

Het huidige winkelcentrum in de Bogaard zal op basis van het ‘Masterplan in de Bogaard’ op vele fronten ingrijpend veranderen. Maandagavond konden geïnteresseerden een kijkje nemen en de plannen bekijken op het Rijswijkse Stadhuis.

Leegstaande panden maken plaats voor woningen
In het gebied staan veel winkelpanden leeg. In de toekomst zal het aantal vierkante meters winkeloppervlak met circa 20.000 m2 verminderen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe woningen. In de Bogaard verandert dan geleidelijk van een winkelcentrum naar een stedelijk gebied waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te winkelen of te recreëren.

Veel meer groen en sfeer aanbrengen
Wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer Armand van de Laar: ‘In de Bogaard is nu een versteend gebied in het groene Rijswijk. Daarom willen we veel groen en sfeer aanbrengen om het verblijf zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarnaast mist het winkelcentrum nu functies die een modern stadshart nodig heeft. Het masterplan draagt hiervoor oplossingen aan.’