Larissa Bentvelzen: Is de gemeente Rijswijk al privacy-proof?

Op 25 mei gaat de nieuw privacy wet in. De burgers moet erop kunnen rekenen, dat ook de gemeente Rijswijk voldoet aan de nieuwe privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). “Dat is al snel, wij hebben aan het college gevraagd of het in Rijswijk al op orde is”, zegt Larissa Bentvelzen, fractievoortzitter van Beter voor Rijswijk.

Verdeling van taken en verantwoordelijkheden
“Het college van B&W legt het fundament van goed privacy management en een cultuuromslag. Zij moet het privacy beleid vast stellen en zorgen dat het wordt uitgevoerd”, vervolgt Larissa. “Essentieel is een goede verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Alleen dan kan privacy doordringen tot in de haarvaten van de organisatie”.

Procedure voor inzage persoonsgegevens
Beter voor Rijswijk vraagt het college daarom of de gemeente al een Functionaris Gegevensbescherming heeft aangesteld zoals verplicht gesteld wordt. Ook wil de partij weten of de gemeente al een register van verwerkingsactiviteiten heeft en een procedure voor inzage persoonsgegevens volgens de AVG.

Register van eventuele datalekken
“Ook vragen we of de gemeente al een register heeft van eventuele datalekken die kunnen optreden. En of er al een leidinggevende en medewerkers zijn  om het gemeentelijke privacy beleid uit te voeren. Ook moet er een privacy coördinator zijn als aanspreekpunt voor privacy en proceseigenaren die zorgen dat hun eigen processen voldoen aan het privacy beleid”, benadrukt Larissa.