Larissa Bentvelzen: ‘Betere service aan de burgers’

Het resultaat van het klantenonderzoek van de gemeente onder haar burgers toont aan dat er heel wat kan en moet verbeteren. “Het klantcontactcentrum, het eerste aanspreekpunt voor de burger, laat steken vallen”, zegt Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk. Ze is blij met de Nota publieke dienstverlening. “Die krijgt de steun van Beter voor Rijswijk”.

“Dat de klantcontactmedewerkers een opleiding gaan doen van een jaar zodat een ieder een MBO niveau 4 heeft met daarin extra aandacht voor fraudezaken binnen de gemeente juicht Beter voor Rijswijk dan ook toe”, zegt ze. “De gemeenteraad wordt gevraagd om het kwaliteitshandvest en de bijbehorende servicenormen vast te stellen. Beter voor Rijswijk kan zich grotendeels vinden in deze servicenormen”.

Wel nog een paar aandachtspunten: “Afspraken maken met een gespecialiseerde medewerker moeten ook via een internetpagina gemaakt kunnen worden. En het zorgloket heeft nu openingstijden van 8.30uur tot 14.00uur, dit is niet te doen voor werkenden. Een aanpassing van die openingstijden is op z’n plaats”.

Beter voor Rijswijk heeft ook de onderzoeken naar de telefonische bereikbaarheid gezien. “Deze verdient nu geen schoonheidsprijs. Wij hopen dat de doelstellingen ook worden behaald”.