Krachtenbundeling armoedepact krijgt vorm

Het in april van dit jaar opgerichte Netwerk Financiële Redzaamheid Rijswijk start een project  waarbij 15 tot 20 gezinnen die het niet ruim hebben worden geholpen.

Vanmiddag hebben partijen hun plannen daarvoor gepresenteerd in de bibliotheek. Ook hebben ze verschillende oplossingen besproken die ervoor moeten zorgen dat basisbehoeften voor iedereen mogelijk zijn. De verwachting is dat het project in 2018 kan starten.

Bundeling van krachten
Het Netwerk Financiële Redzaamheid Rijswijk bestaat uit maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente die de krachten hebben gebundeld om inwoners van Rijswijk op allerlei leefgebieden te ondersteunen en armoede te bestrijden.

Wethouder Björn Lugthart:  “Het verminderen van armoede is en blijft speerpunt. Als gemeente doen we veel maar samen met deze partners maken we echt het verschil”.

De partijen die samenwerken in het pact zijn Welzijn Rijswijk, Rijswijk Wonen, Vidomes, Rabobank Rijswijk, Stichting Trias, JSO, Humanitas, Stek, Sociaal Wijkteam Rijswijk, Stichting Leergeld Den Haag en de gemeente Rijswijk.