Kostenoverschrijding van €600.000 bij Generaal Spoorlaan 

Gemeente Belangen Rijswijk is onaangenaam verrast door de informatiebrief die het College van B&W heeft gestuurd naar de gemeenteraad waarin melding wordt gemaakt van een kostenoverschrijding van € 600.000 op het project Generaal Spoorlaan. Met name de zinsnede: “Helaas moeten we achteraf vaststellen dat we geconfronteerd zijn met onvoorziene kosten” is bij de fractie van GBR in het verkeerde keelgat geschoten.

Onderzoek van de Rekenkamer noodzakelijk
Fractievoorzitter Jeffrey Keus: “Met een dergelijke formulering laat het College van B&W blijken dat zij grote projecten kennelijk niet weet te beheersen. Het is daarbij ook niet de eerste keer dat de raad achteraf extra middelen ter beschikking moet stellen”. Gemeentebelangen Rijswijk pleit voor een onafhankelijk onderzoek van de Rekenkamer naar de kwaliteit en wijze van projectbeheersing binnen de gemeente Rijswijk.

Bij grote projecten moeten financiën op orde zijn
Keus: “Met grote projecten voor de boeg zoals het Huis van de Stad, de transformatie van de Bogaard en nog vele reconstructies van straten, is het essentieel dat de projectcontrol binnen onze gemeentelijke organisatie op orde is. In de eerstvolgende raadsvergadering zullen wij hier voor een motie indienen waarbij wij de raad willen oproepen een rekenkameronderzoek omtrent dit onderwerp in gang te zetten.”