Korrels op kunstgrasvelden met één tot twee jaar vervangen

De zwarte rubbergranulaatkorrels op de kunstgrasvelden in Rijswijk, leiden niet tot risico’s voor de gezondheid. Bij vervanging, en dat geldt bij de velden in Rijswijk met zo’n één tot twee jaar, worden deze rubbergranulaatkorrels niet meer gebruikt. De GGD denkt mee met de gemeente over alternatieven.

De rubbergranulaat wordt gemaakt van oud rubber, zoals autobanden. Hierin zitten kankerverwekkende stoffen(PAK’s). Onderzoek geeft aan dat er weinig van vrij komt en nog minder van in het lichaam komt. Er kan dus veilig worden gesport. Wel raadt de GGD aan na het sporten te douche en daarna schone kleren aan te trekken. Sportschoenen en kleding moeten buiten worden uitgeklopt. Ook moeten wonden en schaafwonden voor het spelen worden afgedekt en worden voorkomen dat de korrels in de mond komen. Deze adviezen staan ook op www.ggdhaaglanden.nl

In opdracht van de gemeente zijn op 6 december 2016 monsters genomen en geanalyseerd van de drie in Rijswijk liggende voetbalvelden die zijn ingestrooid met het rubbergranulaat. Voor alle drie de velden geldt dat de gehaltes van de aanwezige PAKs ver onder de door het ministerie vastgestelde norm liggen.