Knallende start Kindercampus Rembrandtkwartier

Met veel spektakel gaf wethouder Armand van de Laar vandaag het officiële startsein van de bouw van Kindercampus Rembrandtkwartier aan de Wijnandt van Elststraat kan beginnen. Hij wist zich daarbij geholpen door een brede kinderschare. Kinderen met gele helmen van de Daltonschool ’t Prisma, de Godfried Bomansschool en de J.H. Snijdersschool. Na de zomervakantie van 2019 kunnen de 900 kinderen naar hun nieuwe school.

Bloemen voor Karin van den Berg
De kinderen van de drie scholen boden de bouwer namens elke schol een versierde paal aan. Directeur Karin van den Berg van de Godfried Bomansschool kreeg bloemen van de wethouder. Zij gaat de school verlaten voor een nieuwe uitdaging in Nootdorp en wordt opgevolgd door Ruud de Groot.

Groene zone rondom de drie scholen
Het ontwerp van de school is gemaakt door architectenbureau INBO in nauwe samenwerking met de drie scholen en de gemeente. Resultaat van deze samenwerking is een energie- en onderhoudsarm schoolgebouw dat naadloos aansluit op de huidige onderwijsvisies van de drie scholen. Nieuwe schoolpleinen met een groene zone rondom, een groen dak met zonnecellen en warmte- koudeopslag maken het een flexibel en duurzaam onderdeel van de wijk. De scholen hebben ieder een eigen plek en identiteit gekregen.

Schoolplein na schooltijd voor de wijk
Het gebouw past door z’n vorm bij de buurt en laat ruimte voor fijne speelplekken, die ook buiten schooltijden te gebruiken zijn. De schoolpleinen en openbare ruimte zijn samen ontworpen en ook de direct omwonenden zijn betrokken geweest. In combinatie met de buitenschoolse opvang en de naastgelegen speeltuin ontstaat een levendige Kindercampus in het hart van het Rembrandt-kwartier.