Veel klachten over dumpen huisraad naast containers

Omroep West opende een meldpunt over rommel rond ondergrondse afvalcontainers. “Bij ons meldpunt zijn ook meldingen binnengekomen met veel klachten uit Rijswijk”. Sommigen geven Avalex de schuld, die vaker de containers moet legen. Maar dat is niet het probleem, mensen gooien alles naast de container, ook al is die niet vol. Het schort aan de mentaliteit van de mensen. ‘Als er grofvuil ligt en je belt is dat best snel weg, maar de volgende dag ligt er weer wat’.
Melders zeggen dat huisvuil als grofvuil naast de ondergrondse stortplaatsen worden gezet. Een reactie bij West: Het lijkt wel of niemand meer weet dat je dat gratis kan laten ophalen’. Onvrede is er ook dat er niets wordt gedaan om de daders te achterhalen. ‘Er wordt grofvuil naast een container gezet waar de naam van de weggooier nog op staat, maar handhaving doet niks met een melding hierover’. Het zijn overigens niet altijd directe omwonenden van een container die de problemen veroorzaken. ‘Vaak genoeg komt er een auto rijden die behoorlijk wat afval in de containers gedumpt wordt.’
Bron: Omroep West