Kindertelefoon blijft ook volgend jaar in Rijswijk

De Rijswijkse jongeren houden ook in de toekomst de Kindertelefoon waar ze in vertrouwen kunnen praten over problemen. De gemeente heeft inmiddels al een contract gesloten voor na 1 januari 2018. CDA-Rijswijk raadslid Johanna Besteman had hierom gevraagd.

De Kindertelefoon dreigde te moeten stoppen omdat ze zelf met alle 388 gemeenten contracten moet gaan sluiten. In het verleden ging dat in één keer met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders in de jeugdzorg, en Sensoor, waar volwassenen met problemen terecht kunnen voor een luisterend oor, hebben hetzelfde probleem.

Het CDA-Rijswijk hecht aan het voorzetten van de dienstverlening in Rijswijk van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor en stichting AKJ. Daarom heeft de CDA-fractie het College gevraagd hiermee contracten af te sluiten.

Het college is het met Johanne Besteman eens dat dit werk belangrijk is en heeft inmiddels een overeenkomst gesloten met Stichting Kindertelefoon, Stichting Sensoor en Stichting AKJ.