Kinderen denken mee over armoede

Hoe denken kinderen over armoede en welk oplossingen zien zij? Met deze vraag gingen de Rijswijkse kinderrechtenambassadeurs aan de slag. Dinsdagavond overhandigden zij hun bevindingen en ideeën over het Rijswijkse armoedebeleid aan de gemeenteraad. De kinderambassadeurs kijken door de Kinderrechtenbril naar hun omgeving, luisteren naar de mening van kinderen op school, sport en in de buurt. Aan hun schooldirecteuren vroegen zij wat er nodig is om alle kinderen op school te laten meedoen. Uit de interviews blijkt dat geldgebrek een veel voorkomend probleem is.

Het kan kinderen beperken in bijvoorbeeld het mee kunnen op schoolreis, het hebben van seizoengebonden kleding, kunnen sporten of muziekles krijgen en een verjaardag samen met vriendjes/vriendinnetjes kunnen vieren. De directeuren vermoeden dat meer gezinnen geldproblemen hebben dan zij weten. De kinderambassadeurs adviseren dan ook om een ‘Sociale Kinderkaart’ te ontwikkelingen waarop scholen, ouders en professionals kunnen vinden waar zij moeten zijn voor ondersteuning.

Wethouder Björn Lugthart is blij met het onderzoek van de kinderraad. “Het is een goede aanvulling op de ondersteunende regelingen die we al hebben voor kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de schoolspullenpas, de computerregeling en de Ooievaarspas waarmee kinderen gratis kunnen sporten. We zijn nu bezig met een tegemoetkoming voor schoolreisjes zodat kinderen van gezinnen met weinig geld, komend schooljaar gewoon mee kunnen op werkweek of schoolreis.”

Aan het eind van het jaar evalueert de Raad van Kinderambassadeurs alle acties. “Als gemeente willen we dat zo veel mogelijk mensen meedoen aan de samenleving. Dat geldt niet alleen voor volwassenen maar zeker ook voor kinderen. Kinderen kijken op een andere manier naar de wereld dan volwassenen. Zij hebben vaak hun eigen, verrassende, ideeën over hoe problemen kunnen worden aangepakt”, zegt Marloes Borsboom, wethouder Jeugd en Participatie. “Ook in 2018 willen we de kinderraad daarom weer vragen met ons mee te denken en te adviseren.”