Kerstmarkt en ijsbaan op Bogaardplein

Het Bogaardplein wordt het Vondelpark van Rijswijk. Een nieuwe waterpartij met spelende kids in de zomer en een ijsbaan in de winter. Aan het eind van het jaar een gezellige Kerstmarkt. Een basketbalveld voor de jongeren. Een amfitheater voor optredens en festiviteiten. En natuurlijk heel veel groen en weinig stenen. Bomen in diverse maten tegen de wind en veel vaste planten. Grasvlaktes als ideale plekken om even te liggen of te spelen. Kortom, Rijswijk krijgt een stadspark. Binnenkort wordt het voorlopig inrichtingsplan ter inzage gelegd voor bewoners en belangstellenden.

Bogaard als centrum voor nieuw Rijswijk
Alweer anderhalf jaar geleden, in juni 2017, is gestart met de herinrichting van het Bogaardplein. Het past straks meer bij het ‘vernieuwde’ winkelcentrum In de Bogaard dat in 2030 is omgevormd tot een levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied met groene kwaliteiten. Tijdens een reeks van informatiebijeenkomsten en workshops brachten bezoekers, bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren hun ideeën naar voren. Ook was er een enquête via Facebook uitgezet.

Huidige vijver is vies
Een aantal concrete opbrengsten uit deze bijeenkomsten en de enquête zijn dat bezoekers een nieuwe waterpartij willen met een speelfunctie voor de kids, de huidige vijver vinden ze vies. Ook moet het Bogaardplein meer een parkuitstraling krijgen waarin het prettig is te kunnen verblijven. Groen in de vorm van bomen in diverse maten om wind af te schermen en natuurwaarden toe te voegen. Vaste planten en grassen voor kleur- en geurbeleving.

Speeltoestellen en een basketbalveld
Een park waarin je aangenaam kan zitten in de zon en in de schaduw van bomen. Grasvlaktes als ideale plekken om even te liggen of te spelen. Bij de waterpartij willen bezoekers ook aan andere functies zoals een ijsbaan. De kerstmarkt staat bij veel bezoekers hoog op het lijstje. De huidige weekmarkt wordt ingepast. Sport en spel voor jong en oud hoort ook thuis in een stadspark. Er komt een uitbreiding van de bestaande mogelijkheden voor spelen, met speeltoestellen, een basketbalveld en ruimte voor dans.

Evenementen op het amfitheater
Het amfitheater op de entree van de parkeergarage zak worden gebruikt voor optredens of festiviteiten. De opgehaalde wensen zijn waar mogelijk verwerkt in een voorlopig inrichtingsplan. Het voorlopig inrichtingsplan wordt medio oktober 2018 ter inzage gelegd. Inwoners en belanghebbenden kunnen dan zes weken reageren. In februari 2019 wordt inrichtingsplan definitief, van maart tot en met juni 2019 start de voorbereiding uitvoering en aanbesteding. In augustus 2019 start de uitvoering, gefaseerd om rekening te houdend met het terrasseizoen.