Kerstboom tegen groentenpatenten

Maandagochtend plaatste Bionext een hele grote kerstboom bij het Europees Octrooibureau in Rijswijk. Daarin echter geen ballen, slingers en kransjes, maar groenten die volgens Bionext door patenten bedreigd worden. “Zo willen we duidelijk maken dat patenten op voedselgewassen de boom in kunnen”, vindt Bionext.
Begin november verklaarde de Europese Commissie over de Europese Biotechrichtlijn dat de opstellers van deze wet de bedoeling hadden om producten van klassieke veredeling zoals planten, zaden en vruchten uit te zonderen van patentering. “De Commissie neemt hiermee duidelijk afstand van het huidige beleid van het Europees Octrooi Bureau in Rijswijk”, constateert Bionext. “Het Europees Octrooibureau heeft al meer dan honderd patenten op natuurlijke eigenschappen van planten en meer dan duizend zijn aangevraagd. Om dit proces te stoppen, moet de Octrooiwetgeving worden aangepast.” Maandag en dinsdag vergadert de Landbouwraad over patenten.