KBO-Rijswijk: ‘Blijvers-lening voor ouderen’

Ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Bezitters van een eigen huis hebben vaak niet het geld voor de nodige aanpassingen. De Rijswijkse Katholieke Bond voor Ouderen vraagt de gemeente deze Rijswijkers een lening te geven. Dinsdagavond staat dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad.

“Wij zijn een Vergrijzende’ gemeente, waar het voor vele ouderen niet eenvoudig is naar een alternatieve (koop- of huur-) woning, aangepast aan hun behoeften, te verhuizen. Met de blijverslening kan de gemeente hen de mogelijkheid bieden in de eigen vertrouwde woning en omgeving te blijven wonen”. Peter Speetjens, voorzitter KBO Rijswijk

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting heeft een model daartoe ontwikkeld, waarvan gemeenten gebruik kunnen maken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt zich achter deze methode en doelstelling. De KBO afdeling Rijswijk vraagt de gemeente verzoeken een dergelijke regeling in het leven te roepen.