Kastanjeboom van Rijswijks museum blijft staan

De uil die al lang woont in de kastanje voor het Rijswijks Museum hoeft niet te verhuizen. De zware top van de boom wordt op maandag 5 februari gekapt. De stam kan dan blijven staan, met het onderste deel van de takken.

Honingzwam is de kastanjeboom fataal geworden
Onderzoek wijst uit dat de boom vermoedelijk omstreeks 1820 is geplant. Al snel werd de steeds groter wordende boom een beeldbepalend element in de Herenstraat. De boom leek onaantastbaar; hij heeft stormen doorstaan en zelfs een oorlog. Sinds het najaar van 2015 is duidelijk dat de boom is aangetast door de honingzwam. Hier is geen remedie tegen. Alle uitgevoerde onderzoeken stellen vast dat de boom nog maar een beperkte levensduur heeft en binnen enkele jaren zal afsterven. De conditie van de boom is inmiddels zo slecht geworden dat het gevaar van afbrekende takken steeds groter wordt. Daarom is noodgedwongen besloten de takken te laten kappen.

Expositie over de kastanjeboom in het museum
Ter gelegenheid van deze kap is er een expositie over de boom, met schilderijen, prenten, tekeningen en foto’s waarop de monumentale kastanjeboom voor Museum Rijswijk is afgebeeld. De tentoonstelling toont de boom in zijn volle glorie en laat zien hoe de boom in de afgelopen tweehonderd jaar door kunstenaars en fotografen is vastgelegd. Ook wordt er verslag gedaan van de onderzoeken die sinds 2015 zijn verricht om de conditie van de boom helder te krijgen. Tevens liggen de rapporten die zijn opgesteld in het kader van de wet Natuurbescherming ter inzage.