Jongeren geven advies Rijswijk Armoedebeleid aan gemeenteraad

De Kinderrechtenambassadeurs zijn vanavond bij de gemeenteraad. Voorafgaand aan de raadsvergadering overhandigen zij hun advies over het Rijswijkse armoede beleid. Het ontwikkelen van een ‘Sociale Kinderkaart’ is daar een onderdeel van. Daarnaast worden de nieuwe kinderrechtenambassadeurs voorgesteld.

Meer gezinnen met geldproblemen
De Kinderrechtenambassadeurs hebben onderzoek gedaan naar de betekenis en de gevolgen van armoede. Aan hun schooldirecteuren vroegen zij wat er nodig is om alle kinderen op school te laten meedoen. Uit de interviews blijkt dat geldgebrek een veel voorkomend probleem is. Het kan kinderen beperken in bijvoorbeeld het mee kunnen op schoolreis, het hebben van seizoengebonden kleding, kunnen sporten of muziekles krijgen en een verjaardag samen met vriendjes/vriendinnetjes kunnen vieren. De directeuren vermoeden dat meer gezinnen geldproblemen hebben dan zij weten. De kinderambassadeurs adviseren dan ook om een ‘Sociale Kinderkaart’ te ontwikkelingen waarop scholen, ouders en professionals kunnen vinden waar zij moeten zijn voor ondersteuning.