Johanna Besteman: ‘Zet inwoners niet buiten spel’

Burgerparticipatie komt in Rijswijk nauwelijks van de grond. Dit blijkt uit de Rapportage “Vol goede wil…Inzicht in de aanpak voor burgerparticipatie in Rijswijk” van de Rekenkamer. “Inwoners van Rijswijk willen en moeten meer betrokken worden bij het bestuur van de stad. Ook de gemeentelijke organisatie, het college en de raadsleden geven aan burgerparticipatie van essentieel belang te vinden”, stelt CDA-Rijswijk raadslid Johanna Besteman.

Om te borgen dat de gemeente Rijswijk, het college en de raadsleden nu ook daadwerkelijk met burgerparticipatie aan de slag gaan, heeft het CDA een amendement ingediend. Johanna: “In dit amendement vragen wij om burgerparticipatie standaard te borgen in elk beleidstraject en om participatiedoelen en -waarden vast te stellen voor het einde van 2017.

Zo willen we borgen dat burgerparticipatie structureel op de kaart gezet wordt en hier samen met de inwoners van Rijswijk ook daadwerkelijk mee aan de slag wordt gegaan”. Het amendement wordt in de raadsvergadering van 21 september besproken.