Jessica van Batenburg onder de indruk van Het Julialaantje

“ik heb al een sneak preview rondleiding gehad in dierenasiel Het Julialaantje. Wat is het mooi en modern geworden! Met heuse spreekkamers om een juiste match te maken.  Hulde voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen”, vertelt Jessica, zij is een voorvechtster van het dierenwelzijn in Rijswijk en is als raadslid voor Beter voor Rijswijk ook initiatiefneemster van de notitie ‘Dierenwelzijnsbeleid’’

Jessica: “Geld voor de opvang blijft nog steeds hard nodig. En issues als agressieve honden, illegale handel, onnodige dumping, meer samenwerking met ketenpartners en financiering verdienen ook de volle aandacht. Voor Rijswijk hebben we met het aankomend dierenwelzijnsbeleid alvast een grote stap in de goede richting gezet”.