Jeroen Weber: bekend gezicht, nieuwe partij

De 48-jarige Jeroen Weber is geen onbekende in Rijswijk. Hij was vele jaren vicevoorzitter van de Rijswijkse VVD en ook enkele jaren voorzitter van het Rijswijks Jeugdtheater. Nu stelt hij zich voor als de lijstrekker en oprichter van de LP Rijswijk. LP is ook landelijk actief.

Men laat zich te veel leiden door de waan van de dag
In tal van beroepstakken was hij werkzaam. Als organisator binnen de film- en televisie-industrie en beleidsadviseur bij de overheid. Met zijn public affairs bureau werkte hij als lobbyist. Nu is hij als ondernemer in de uitvaartbranche. Waarom dan nu de keuze voor lokale politiek? “Medio 2017 heb ik de LP Rijswijk opgericht omdat ik vind dat het bestuur in Rijswijk al jaren een te afwachtende koers vaart en weinig durf toont. Het ontbreekt aan lange termijn denken. Men laat zich te veel leiden door de waan van de dag. Hierdoor is stilstand ontstaan op belangrijke dossiers, denk aan een leeglopende Bogaard en een troosteloze Plaspoelpolder, die niet aantrekkelijk is voor nieuwe bedrijven. Maar ook het op veel plekken verouderde en relatief eenzijdige woningaanbod heeft onvoldoende aandacht gehad”, legt Jeroen uit.

Een wezenlijke bijdrage aan Rijswijk kan leveren
Hij besluit: “Rijswijk is nog niet klaar voor de toekomst. Kortom, er is werk aan de winkel, op vele dossiers. Ik denk dat de LP Rijswijk met een frisse blik en een sterk nieuw team van professionals een wezenlijke bijdrage aan Rijswijk kan leveren, door buiten de geijkte kaders te denken en aan te pakken in plaats van praten”.