Jan Putman (interim) directeur-bestuurder Rijswijk Wonen

Jan Putman is aangesteld als de nieuwe (interim) directeur-bestuurder van Stichting Rijswijk Wonen. Hij neemt het over van mevrouw Dubbelman die de functie tijdelijk vervulde na het vertrek van mevrouw Udovicic-Schlick.Jan Putman is maatschappelijk gedreven en vindt het vanzelfsprekend verantwoording af te leggen over keuzes en inzet van middelen. Hij is een verbinder die mensen in hun kracht zet om zo gezamenlijk de beste resultaten te behalen.

Jan Putman heeft ruim 30 jaar ervaring in de volkshuisvesting en het vastgoed, waarvan ruim 20 jaar als (interim) manager. Hij verdiende onder andere zijn sporen als directeur Ontwikkeling en adjunct-directeur Financiën en Facilitaire zaken bij Habion. Ook was hij manager Financiën, Informatisering en Portefeuillemanagement bij Woonkracht10. De missie van Rijswijk Wonen is: het blijven bieden van betaalbaar wonen aan mensen die niet zelf in woonruimte kunnen voorzien. Rijswijk Wonen zet zich actief in voor het bieden van voldoende én betaalbare sociale huurwoningen in Rijswijk. Het motto van Jan Putman “pluk de dag en stel niet uit wat je vandaag kunt doen’ zal dan ook bij de huidige vastgoedopgave en gerelateerde duurzaamheidsambities zeker van pas komen