Is Rijswijk klaar voor de nieuwe privacywet ?

Op 25 mei, over zeven weken geldt de nieuwe en strengere privacywet. Deze wet maakt de regels voor het opslaan en verwerken van data veel strenger. De nieuwe wet geldt voor alle bedrijven, overheden, organisaties en verenigingen. Dus van multinationals tot aan de korfbalclub met drie teams. Maar ook voor scholen en stichtingen.

Hele klus voor besturende vrijwilligers van verenigingen
Alle verenigingen hebben te maken met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden. Dat vraagt veel van de besturende vrijwilligers. Ze moeten alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Zij moeten in kaart brengen wie toegang heeft tot privacygevoelige informatie, wie iets mag doen met die gegevens en wie van hen juist niet. De afspraken met de betrokken bestuurders moeten zwart op wit staan. Bestuursleden, die niet precies op papier hebben staan wie wel en niet inzage hebben in persoonsgegevens van leden, kunnen uiteindelijk worden beboet.

Je moet straks ook toestemming van alle ouders hebben als je foto’s van jeugdleden wilt publiceren, denk aan teamfoto’s of foto’s van evenementen. De gegevens op de website moeten worden verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.