Is ANBO subsidiegeld van € 18.000 al terug ?

De PvdA-fractie Rijswijk maakt zich zorgen over de terugbetaling door landelijke ANBO van de € 18.000,= subsidiegeld. Na het opheffen van de Rijswijkse afdeling van de ANBO ging het Rijswijkse subsidiegeld naar de landelijke ANBO.

Enige tijd geleden vroeg  de PvdA-fractie schriftelijke aan het college of de Rijswijkse subsidie wel ten goede komt aan activiteiten voor Rijswijkse ouderen. Inmiddels is bekend dat de landelijke ANBO-vereniging het subsidiebedrag over het 1e en 2e kwartaal 2016 heeft terugbetaald aan de gemeente, omdat zij niet kon verantwoorden, dat het geld inderdaad ten goed kwam aan Rijswijkse ouderen.

Daarnaast had ANBO Rijswijk 18.000 Euro gespaard , dat is ook overgemaakt aan de landelijke vereniging. De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de terugbetaling, mede gezien het feit, dat de landelijke ANBO-vereniging in juli in een landelijk dagblad ervan beschuldigt werd de financiële zaken niet op orde te hebben.

Daarom gaat zij in de raadsvergadering van 27 september vragen of de landelijke vereniging ANBO aannemelijk kon maken dat het bedrag van 18.000 Euro ten goede is gekomen aan Rijswijkse ouderen. Zo niet, is het bedrag van 18.000 Euro dan inmiddels teruggestort op de rekening van de gemeente Rijswijk. Als dat nog niet is gebeurd dat wil de PvdA weten welke middelen de gemeente inzet om het toch aanzienlijk hoge bedrag terug te vorderen. Ook wil zij op de hoogte worden gehouden over de voortgang in deze zaak.