Inwoners klagen over lange wachttijd voor ophalen grof vuil

“Inwoners moeten vaak drie weken voordat Avalex tijd heeft om grofvuil op te halen. Dat vergroot het dumpen van ongecontroleerd afval, tot grote ergernis van de Rijswijkers”, zegt Larissa Bentvelzen , raadslid Beter voor Rijswijk. “In Den Haag kan het wel binnen 5 dagen”.

“Wij krijgen veel klachten over de lange wachttijden voor het ophalen van grof vuil in de Rijswijk”, licht Dennis Cupedo, fractie assistent Beter voor Rijswijk toe. De Gemeente Rijswijk heeft afspraken gemaakt met Avalex dat binnen 15 werkdagen het grof vuil, na verzoek van de bewoners zal worden opgehaald. In buurgemeente Den Haag wordt een aanzienlijk kortere termijn gehanteerd, namelijk maximum 5 dagen.

Larissa: “Wij vragen nu aan de gemeente of zij het met ons eens is dat sneller ophalen het dumpen van afval verminderd. En dan denken wij aan maximaal 10, maar liever nog minder werkdagen”. BVR wil dat de gemeente hierover met Avalex afspraken maakt. Hierbij tekenen zij aan dat, in de praktijk, al veel gevallen er wel veel eerder het grof vuil wordt opgehaald, dus kan dit geen al te grote financiële gevolgen hebben. Het verwijderen van illegaal gedumpt afval is immers ook niet gratis.

Beter voor Rijswijk pleit ook in ere te herstellen voor z.g. grof vuil dagen, dus bijvoorbeeld een keer per kwartaal, op een vooraf aangekondigde dag door de wijken te rijden. De inwoners kunnen dan hun grof vuil aanbieden