Illegaal zand gedumpt in Park de Voorde

In Park de Voorde werd de afgelopen dagen illegaal een partij zandgrond gedumpt waarvan onbekend is of deze al dan niet vervuild is.

Hek met geweld opengebroken
De dader of daders hebben de ketting van het hek doorgeknipt en zich toegang verschaft tot het terrein. Het blijkt dat in dit gebied niet alleen bouwafval wordt gedumpt maar nu ook mogelijk verontreinigde grond.

Reden waarom is onduidelijk
Waarom gekozen is voor deze plek om illegaal zandgrond te dumpen is op dit moment nog onbekend. Onderzoek moet uitwijzen om wat voor zand het gaat.