Hulp van Shell, Provincie, Den Haag en MRDH bij toekomst Kessler Park

De grote broers helpen het broertje Rijswijk. Er is vandaag een afspraak getekend tussen Rijswijk, Shell, MRDH, provincie Z-H en de gemeente Den Haag over het toekomstige gebruik van de gebouwen in de Plasspoelpolder die Shell verlaat.

Invulling te maken  voor Kessler Park
Het vrij komend kantooroppervlak bedraagt een kleine 100.000 m2. Doel is om 1 juli 2018 een gezamenlijk standpunt in te nemen rond de toekomstige ontwikkeling van Kessler Park. ‘De gezamenlijke ambitie is een goede duurzame invulling te maken  voor Kessler Park, leegstand te voorkomen en hoe de Plaspoelpolder aantrekkelijker wordt op zowel lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau’, aldus burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk.

Na lange historie in Rijswijk wil Shell meezoeken naar oplossing
Shell gaat haar kantoor- en onderzoekslocaties concentreren op drie plaatsen in de Randstad: Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.  Dit betekent dat Shell Rijswijk op termijn verlaat. Voor deze locatie, eigendom van Shell, moeten nieuwe gebruikers worden gevonden. ‘Na een lange geschiedenis in Rijswijk vindt Shell het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het vinden van nieuwe gebruikers van haar locatie Kessler Park in de Plaspoelpolder. Ik heb er vertrouwen in dat we hier samen met de andere partners oplossingen voor gaan vinden’ zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland.

Op de foto van links naar rechts:mw A. Bom-Lemstra, Gedeputeerde economie (Provincie Zuid-Holland), dhr R. van Hemert, Wethouder EZ (Gemeente Rijswijk), mw M. van Loon, President-directeur (Shell Nederland), mw S. Bruines, Wethouder EZ (Gemeente Den Haag) en Voorzitter Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (MRDH), dhr M. Bezuijen, Burgemeester van Rijswijk