Huize Rijnaard moet worden aangepakt

De kwaliteit van het wonen in Huize Rijnaard aan de Kerklaan 111a voldoet niet aan de regels. De gemeente Rijswijk heeft verbeterpunten aangegeven die de eigenaar moet aanpakken, binnenkort volgt hercontrole. In Huize Rijnaard huren bewoners die bovengemiddeld zorgbehoevend zijn een kamer.

Eigenaren in Huize Rijnaard moet situatie verbeteren
Sinds vele jaren zijn er vragen over de kwaliteit van het wonen in dit huis. Signalen hierover hebben in het verleden geleid tot onderzoek, aanbevelingen en aanpassingen in het huis. De GGD Haaglanden deed in augustus 2016 onderzoek naar de situatie op deze locatie. Aangegeven werd welke punten verbeterd moesten worden. Uit een heronderzoek in het najaar van 2017 bleek dat de punten onvoldoende waren opgepakt.

Onderzoek
Hierop is een handhavingstraject gestart. Als start van dit traject heeft een totaal onderzoek op het gebied van bouw- en woningtoezicht, de participatiewet en brandveiligheid op deze locatie plaatsgehad. Dit onderzoek gebeurde in november 2017. Hieruit bleek dat een aantal punten opgepakt moet worden. De eigenaren gaan dit doen. Daarna volgt een hercontrole en krijgt zo  nodig het handhavingstraject verder vorm.