Huisuitzettingen voorkomen door gezamenlijke aanpak

Hoewel de economie inmiddels weer aantrekt, neemt het aantal huisuitzettingen nog altijd toe. Eén op de zes huishoudens loopt een risico op problematische schulden, heeft problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. Steeds meer huishoudens verkeren in dusdanig grote financiële problemen, dat zij zelfs de huur of de hypotheek niet meer kunnen betalen en uiteindelijk worden gedwongen hun woning te verlaten. Om het aantal huisuitzettingen terug te dringen is een gezamenlijke aanpak dringend noodzakelijk. In Rijswijk hebben Vidomes, Rijswijk Wonen en gemeente Rijswijk de handen ineen geslagen en een convenant getekend waardoor ze het probleem samen aanpakken, waardoor huisuitzettingen worden voorkomen