Huishoudelijke hulp, vervoer, begeleiding of dagbesteding nodig?

Woensdag 25 oktober is er van 13.30 tot 15.30 uur een gratis bijeenkomst in Wijkcentrum Stervoorde over Hulp via de WMO. Sinds 2015 is er de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wmo 2015. Gemeenten zijn daarbij verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen als de zelfredzaamheid afneemt. Een medewerker van het Zorgloket van de gemeente Rijswijk vertelt over wat deze Wet inhoudt en welke hulp en hulpmiddelen hieronder vallen en welke niet. De hulp wordt per persoon beoordeeld en indien nodig op maat ingezet, zoals huishoudelijke hulp, vervoer, begeleiding en dagbesteding. Wat zou de Wmo voor u kunnen betekenen?

Bij voorkeur vooraf aanmelden als u komt, zodat zij ongeveer weten hoeveel bezoekers ze kunnen verwachten. Aanmelden kan via: mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl of 070- 757 92 56.