Huis van de Stad zorgt voor meer parkeerdruk in Te Werve

Medewerkers en bezoekers van het nieuwe Huis van de Stad gaan de bestaande parkeerdruk in de omgeving verder vergroten. Nu al zuchten de bewoners van Te Werve, Huis te Landelaan en Burgemeester Elsenlaan onder de vele ‘vreemde’ parkeerders voor hun deur. Uitgangspunt voor het Huis van de Stad is parkeren op eigen grond, bij de schouwburg en op het Hendrik Ravesteinplein. Nu al wordt getwijfeld of dit gaat lukken. Komt er toch een parkeergarage. Niet onder de stadhuisvijver, maar onder het Hendrik Ravesteijnplein.

Vreemdparkeerders geven irritatie
Op de locatie van het nieuwe Huis van de Stad komen een aantal parkeerproblemen samen. In Te Werve, op de Huis te Landelaan en de Burgemeester Elsenlaan geldt geen vergunning parkeren. Dat betekent dat veel automobilisten van elders hier hun wagen parkeren. Dat geeft al veel irritatie bij de bewoners. Bezoekers en medewerkers van het Huis van de Stad zijn hier zeker niet welkom.

Ondernemers zien hun klanten wegblijven
Aan de parkeerplaats van het Hendrik Ravesteinplein wordt gedacht voor bezoekers en medewerkers van het Huis van de Stad. Echter overdag is de parkeerplaats al gevuld door klanten van de ondernemers ter plaatse. Komen hier nog meer parkeerders, dan bestaat het risico dat klanten wegblijven omdat alle plaatsen zijn gevuld. Ook de parkeerplaats van de schouwburg is niet altijd beschikbaar door dagvoorstellingen.

Hoge uurtarieven onder de vijver
Een parkeergarage onder de stadhuisvijver staat nog steeds ter discussie. Alleen de constructie van een garage onder een wateroppervlak zorgt voor een dure constructie, die uiteindelijk voor hele hoge uurtarieven gaat zorgen om te parkeren. Van diverse kanten wordt nu geopperd om een parkeergarage onder het Hendrik Ravesteinpleijn te maken. Dat zorgt voor een dubbelgebruik van de grond.

Wie heeft creatieve oplossing
Zoals gezegd wil de gemeente het parkeren ‘op eigen grond’ regelen. Dat betekent wel dat het plein voor het Huis van de Stad wordt opgeofferd voor een hoop autoblik. Parkeerplaatsen elders maken in het park is ook geen aantrekkelijk vooruitzicht. Alleen een hele creatieve gedachte kan een oplossing bieden. Parkeren in de Plaspoelpolder en met een pendelbusje naar het Huis van de Stad?