Huis van de Stad kost gebruiksklaar 29,5 miljoen euro, de cijfers !!

De gemeenteraad stemde eind vorig jaar in met het voorstel voor een investeringsbudget voor het gefaseerd uitvoeren van het Huis van de Stad. De instemming van de gemeenteraad is een belangrijke mijlpaal voor de toekomst van het Huis van de Stad. Om duidelijk te maken hoe de financiën en budgetten rond dit voorstel zijn geregeld, heeft het college van B&W een infographic laten opstellen. Kijk op: https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/hvdsinfographic.pdf