Hotel Savarin wint VVD ondernemersprijs 2021

Jaarlijks reikt VVD Rijswijk een ondernemersprijs uit. Normaal gesproken is deze uitreiking in het laatste Politieke Café van het jaar, beter bekend als het Oliebollentreffen, maar dit is ook dit jaar door de coronamaatregelen niet mogelijk. De prijs wordt in nauwe samenwerking met het bestuur van de Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR) uitgereikt.

Savarin winnaar 2021
Dit jaar gaat de ondernemersprijs naar Savarin, Restaurant, Hotel & Spa. Eigenaar Patrick van Zuiden kreeg de prijs uit handen van VVD fractievoorzitter Coen Sleddering: “Deze prijs geeft aan dat de sky the limit is als mensen met elkaar aan de slag gaan. Sommigen liggen, zoals je kan zien, een beetje dwars, maar jij hebt het geduld om ondanks dat daar toch verder mee te komen. Patrick, namens de fractie van de VVD Rijswijk: van harte gefeliciteerd! Hou vol en veel succes met de toekomst.”

Hart onder de riem steken
Net als vorig jaar is de fractie van de VVD Rijswijk van mening om juist nu wel de Ondernemersprijs uit te reiken. Sleddering: “Het is goed en nodig om aandacht te schenken aan ondernemers die het natuurlijk ongelofelijk zwaar hebben, maar er toch ook alles aan doen om hun zaak, hun passie, overeind te houden en hun bijdrage te blijven leveren aan de Rijswijkse economie, de werkgelegenheid, het voorzieningenniveau en de uitstraling van onze prachtige ondernemende stad. Via deze weg spreken wij onze steun uit naar al die ondernemers die het zwaar hebben en zeggen wij: hou vol! Het wordt beter.”

Hard getroffen ondernemer
Ook de winnaar van 2021 kon niet om de coronaproblematiek heen. “De horeca wordt zwaar getroffen door de zoveelste, helaas nodige, lockdown. En dat net voor de feestdagen. Ik vroeg aan de winnaar of hij wel trek had in deze uitreiking gelet op alle teleurstellingen en financiële drama’s van dit jaar. Deze ondernemer stelde het juist op prijs dat er aan hem gedacht wordt in deze zware tijd. Deze mindset is mooi en bemoedigend om te zien”, aldus de fractievoorzitter.

Criteria
Een van de criteria voor het vaststellen van de winnaar van de Ondernemersprijs is dat er sprake moet zijn van een ondernemer of een onderneming die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het economische klimaat van Rijswijk. Sleddering besluit: “De winnaar van 2021 heeft al vele jaren bewezen dat zijn onderneming een vaste kracht is van en voor Rijswijk. Hij heeft via diverse tussenstappen een steeds mooiere locatie opgebouwd in Rijswijk. Een succesvolle Rijswijkse onderneming met landelijke en regionale uitstraling inclusief Hotel & Spa.”