Hoop voor omwonenden Overvoorde

Enkele jaren loopt het conflict tussen de Gemeente Rijswijk en het bewonerscomité “Voor een stijlvolle Voorde”.

De Gemeente kan dit monumentale pand met een enorm achterstallig onderhoud verkopen met de mogelijkheid dat een hotelvorm met horeca te realiseren. Omwonenden maken bezwaar tegen een volumineus gebouw met twee etages dat op de plaats van het voormalige koetshuis zou komen.

Het overleg dat eerder is gevoerd heeft de partijen niet bijeen gebracht maar verder verwijderd. In het vorige forum Stad hebben de meeste fracties zich duidelijk uitgesproken dat er een oplossing moet komen. Het CDA had hier een extra agendapunt ingevoerd met steun van fractie Van der Horst en Beter voor Rijswijk. Met steun van meerdere partijen werd een motie ingediend waarmee de wethouder opgedragen werd een onafhankelijke organisatie te laten uitzoeken hoe dit project kan worden voortgezet waarbij alle partijen vrede mee hebben.

Uiteindelijk heeft wethouder Ronald vd Meij⁠⁠⁠⁠ de motie overgenomen en zegde toe de Raad in het eerste kwartaal 2018 te informeren. Na afloop was het bewonerscomite tevreden met het resultaat van het debat en zijn verheugd te worden betrokken bij de verdere ontwikkelingen.