Hondenlosloopveld in De Strijp gaat niet weg

Het als proef omheinde hondenlosloopgebied in De Strijp-Endezant heeft de laatste maanden voor veel reacties gezorgd bij direct omwonenden. Een aantal van hen vertelde in de raadsvergadering dat de hondenbaasjes in hun kamer gluren en dat de honden in hun tuin rondlopen. De gemeente heeft de resultaten van de proef bestudeerd en besloten dat het omheinde hondenlosloopgebied blijft. Wel komen er meer veilige hondenlosloopgebieden in Rijswijk om de drukte en daarmee de overlast op deze locatie te verminderen.

Plek waar honden veilig kunnen rondlopen
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het omheinen van een losloopgebied voor honden voorziet in een behoefte. Een plek waar honden veilig kunnen loslopen en spelen. Dit is wel gebleken uit het intensieve gebruik van het gebied en de vele positieve reacties van hondenbezitters. Het omheind losloopgebied ligt nabij woningen in de wijk De Strijp en is altijd aangemerkt geweest als losloopgebied.

Minder overlast door meer locaties
Het omheinen ervan en de toename van het aantal bezoekers, hebben er wel toe geleid dat een aantal direct omwonenden hiervan overlast hebben ervaren. Door een betere spreiding van de veilige losloopgebieden neemt de overlast op deze locatie naar verwachting af.

Nieuw Hondenbeleid
De opbrengst van de proef wordt gebruikt bij het opstellen van het nieuwe Hondenbeleid van de gemeente Rijswijk. Concreet betekent dit dat er gekeken wordt naar andere potentiële locaties voor veilige hondenlosloopgebieden in Rijswijk. Deze locaties worden opgenomen in het nieuwe hondenbeleid dat in het eerste kwartaal van  2019 aan het college wordt aangeboden.

Burgerinitiatief
In oktober 2017 is de proef met een omheind hondenlosloopgebied in de Strijp van start gegaan naar aanleiding van een ingediend burgerinitiatief. Afgesproken werd dat er na een jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Deze evaluatie heeft zeer waardevolle leerpunten opgeleverd voor toekomstige burgerinitiatieven. Zo krijgt ieder initiatief in het vervolg een ambtelijk accounthouder toegewezen als aanspreekpunt tussen betrokken partijen. De evaluatie is te vinden op de site van de gemeente Rijswijk, www.rijswijk.nl/evaluatieproefomheining.