Hoe staat het met compensatieregeling Haagweg

Maandenlang lag de Haagweg open. Tot wanhoop van veel ondernemers. De gemeente benadrukte dat ze in aanmerking kwamen voor de compensatieregeling. Begin dit jaar ging de Haagweg open. PvdA Rijswijk en Gemeentebelangen willen nu weten hoe het met die compensatieregeling gaat.

“Wij willen weten of er inmiddels aanvragen zijn gedaan voor deze compensatie en hoeveel. Ook over de afhandeling ervan en over de tijd die het college neemt om aanvragen te beoordelen. Kortom in welk stadium van behandeling zijn ze”, aldus de raadsleden van beide partijen.

“Inmiddels hebben wij begrepen dat er voor de afhandeling van claims een extern bureau in de arm is genomen. Naar wij begrepen hanteert dat bureau nu andere procestijden, dat kan vertraging opleveren”.

Tenslotte willen ze weten binnen welke termijn de aanvragen nu zullen worden afgehandeld. En ook wat de kosten zijn van de door de gemeente Rijswijk ingeschakelde deskundigen, en wat is het verwachte totaalbedrag aan compensatie.