Hoe krijg je een Persoons Gebonden Budget

Woensdag 18 april van 19.00 tot 21.00 uur organiseert Mantelzorg Welzijn Rijswijk samen met Per Saldo een bijeenkomst voor mantelzorgers over het Persoonsgebonden Budget in Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1. Aanmelden vóór 12 april via 070-7579256 of mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl Tijdens deze bijeenkomst hoort je alles over de regelingen, voorwaarden en werkwijze met betrekking tot het Persoonsgebonden Budget (PGB). Er is aandacht voor de vier PGB vormen, namelijk: Wmo , WLZ, ZVW en de Jeugdwet.

Deze themabijeenkomst wordt ’s avonds gehouden, zodat ook werkende mantelzorgers en ouders van kinderen met een beperking aanwezig kunnen zijn! Na afloop van deze themabijeenkomst is er een lekker hapje en drankje en kunt je nog even napraten tijdens ons Mantelzorgcafé!