Herinrichting Frans Halskade begint in mei

Het college van B&W heeft het inrichtingsplan voor de Frans Halskade definitief vastgesteld. Bewoners ontvangen binnenkort uitgebreide informatie de werkzaamheden. Naar verwachting beginnen in mei voorbereidende werkzaamheden, zoals het vervangen van rioolaansluitingen en ondergrondse leidingen voor gas en water. In september gaat de herinrichting van de kade van start.

Het inrichtingsplan kwam tot stand na een uitgebreid inspraak van direct omwonenden. Het plan lag de afgelopen weken ter inzage, waarbij één verzoek binnenkwam om een lichtmast te verplaatsen. Deze wens is ingewilligd.