Hans Paping: winkelcentra met elkaar verbinden

In Rijswijk zijn twee winkelcentra op een ‘steenworp’ van elkaar. “Dat schept kansen en mogelijkheden”, aldus Hans Paping. “Colijnlaan – Bogaard met elkaar verbinden!! Het Piramideplein/kunstplein is een plein met veel potentie. Daar moeten we gebruik van maken!!”

Door herinrichting van het plein ontstaat een aantrekkelijke overgangszone
Paping: “Op dit ogenblik zijn de winkelcentra Colijnlaan en Bogaard twee losstaande enclaves die geen enkele relatie/connectie met elkaar hebben. Dat is jammer en kan veel beter. Door herinrichting van het plein en een andere indeling van de parkeerplaatsen aan beide zijden kan er een aantrekkelijke overgangszone gecreëerd worden, zodat beide centra met elkaar verbonden worden. Kunstuitingen op dit plein zijn zeer zeker mogelijk; ook tijdelijke tentoonstellingen”.

Hij vindt dat de piramide een onderdeel kan worden van een duurzaam project: zonnecollectoren zijn sowieso zeer gewenst en makkelijk te realiseren. De rijwielstalling zou uit het gebouw moeten verdwijnen en de aangrenzende aanbouw van de piramide waar nu een peuterverblijf zit, kan beter worden verwijderd zodat de piramide beter tot zijn recht komt in de ruimte. Alternatieve (kleur) led-verlichting in de piramide geeft cachet aan de omgeving. “Hopelijk maakt de gemeente gebruik van mijn idee. Toevalligerwijs kwam ik vorige week een paar ambtenaren tegen die ik mijn plannen heb kunnen voorleggen. Ben benieuwd”, zegt Paping.