Haaglandia wist niets van de verkoop

Onafhankelijk Rijswijk heeft met verbazing kennis genomen van de komende executoriale verkoop van de opstallen van Haaglandia op sportcomplex Irene. De raadsleden Dick Jense en Wim Dijkhuizen vinden het raar dat de gemeente noch de belastingdienst de moeite hebben genomen het bestuur van Haaglandia hierover in kennis te stellen. Daarom heeft Onafhankelijk Rijswijk hierover vragen gesteld aan het college.

“Wij vinden het van “weinig elan”, van zowel de gemeente als ook de belastingdienst, getuigen dat zaken worden gedaan zonder dat een van de meest direct betrokkenen, Haaglandia, daarbij tijdig wordt geïnformeerd”.

Ze wil vooraf volledig geïnformeerd worden over: de rol en procesgang, tijdstip en condities, die de gemeente denkt te hanteren rondom de executoriale verkoop door de belastingdienst.

Een notaris gaat aan de slag om de opstallen van voetbalvereniging Haaglandia executoriaal te verkopen in verband met de schulden van de voetbalvereniging. Het doek viel vier maanden geleden voor Haaglandia. De belastingdienst heeft toen beslag laten leggen om haar belangen te beschermen. Met de verkoop willen schuldeisers nog wat van hun geld terug te krijgen.