Grote subsidie ligt klaar voor Rijswijkse sportclubs

Het ministerie van sport heeft een nieuwe subsidieregeling voor amateur sportclubs. In deze pot zit 87 miljoen euro die wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvrage. “Wij vragen aan de gemeente om de Rijswijkse sportclubs te helpen bij het aanvragen van deze subsidie”, vertelt Annemie Koegler van CDA-Rijswijk.

Haast is geboden voor de Rijswijkers
“Deze nieuwe subsidieregeling is er voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen”, vult zij aan.De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor de sportclubs, maar vrijwilligers zijn al druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeenteambtenaren”.

Gemeente moet verenigingen helpen met de aanvraag
Voor de Haagse subsidiepot geldt: op=op, dus het CDA maant het college om haast. De CDA-fractie roept het College op om de subsidie onder aandacht te brengen bij de sportclubs. Met de subsidie kunnen sportclubs investeren in de toekomst van de vereniging. Het CDA vindt dit belangrijk vanwege de maatschappelijke functie die sportclubs hebben.