Grootse plannen voor Sportpark Elsenburg

Sportpark Elsenburg aan de Lange Kleiweg krijgt een metamorfose. Samen met de Rijswijksche Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk wil de gemeente de locatie ontwikkelen tot kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel sportpark. Ook krijgt het een wijkfunctie met kinderopvang en ontmoetingsruimten voor verenigingen en activiteiten. De kosten van de herinrichting bedragen ongeveer € 4,3 miljoen.

Wethouder is trots op plan
“Er ligt hier een geweldige kans om van Elsenburg een modern en volwaardig sportpark te maken en waar er voor iedereen weer voldoende ruimte is om zijn sport optimaal te kunnen beoefenen. Ik ben trots op het plan dat er nu ligt, waar door iedereen keihard aan gewerkt is en waar alle sportverenigingen constructief aan hebben meegedacht”, zegt wethouder Sport Björn Lugthart. “Trots ben ik er op dat er nu een gedragen plan ligt waar alle partijen zich in kunnen vinden, waarbij het geheel meer is dan de som der delen”.

Sportpark uit jasje gegroeid
Het huidige sportpark voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Het aantal inwoners in Rijswijk is de afgelopen jaren toegenomen, zeker in de wijk RijswijkBuiten. Hierdoor biedt het park niet meer genoeg ruimte aan de sportverenigingen. RHC groeit sterk en heeft een forse wachtlijst, met name ook met kinderen uit RijswijkBuiten. Daarom heeft de hockeyclub behoefte aan uitbreiding met een extra veld.

Ruimte voor vierde veld
Tot voor kort was uitbreiding van het park niet mogelijk door de veiligheidscirkel van het nabijgelegen TNO. Deze wordt vanaf 2021 opgeheven, waardoor het sportpark kan worden uitgebreid. Hierdoor krijgt de Rijswijksche Hockey Club (RHC) een vierde veld. Ook is er ruimte voor de Fietscrossclub Rijswijk, nu gehuisvest aan het Oude Zwethpad. Bij de Spartaan komt een lichtinstallatie voor het wielerparcours.

Multifunctionele accommodatie
Sportpark Elsenburg krijgt een gezamenlijke accommodatie, waar behalve de sportverenigingen ook andere instellingen gebruik van kunnen maken, zoals kinderopvang en ontmoetingsruimten voor bijeenkomsten en activiteiten van RijswijkBuiten. Het park krijgt hierdoor ook een ontmoetingsfunctie voor de wijk.